Zaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka

(Verzija 5.6., datum: 09.04.2021.)

Odredbe o zaštiti podataka na www.lidl.hr, u našim trgovinama i u odnosu na naše poslovne partnere

Radujemo se Vašem zanimanju za zaštitu podataka na našoj internetskoj stranici. Želimo da se osjećate ugodno i da našu provedbu zaštite podataka prepoznate kao značajku kvalitete koja je usmjerena Vašem zadovoljstvu.

 

Sljedeće odredbe o zaštiti podataka sadrže informacije o vrsti i opsegu obrade Vaših osobnih podataka na našoj internetskoj stranici, u našim trgovinama te u odnosu na naše poslovne partnere. Osobni podaci su informacije koje se izravno ili neizravno odnose na Vas, tj. koje Vam se izravno ili neizravno mogu pripisati. Pravnu osnovu za zaštitu podataka čini osobito Opća uredba o zaštiti podataka, kao i Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka te Zakon o elektroničkim komunikacijama.

INTERNETSKA STRANICA I DRUŠTVENE MREŽE

1. Pregled

Obrada podataka koju vrši društvo LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. odnosi se na sljedeću kategoriju:

 • Prilikom posjeta našoj internetskoj stranici razmjenjuju se različite informacije između Vašeg uređaja i našeg servera, a pri čemu se može raditi i o osobnim podacima. Podaci koji su prikupljeni na taj način upotrebljavaju se, između ostaloga, kako bismo optimizirali svoju internetsku stranicu ili kako bi se u pregledniku Vašeg uređaja prikazali oglasi.

2. Posjet našoj internetskoj stranici

Svrha obrade podataka / pravna osnova:

Prilikom posjeta našoj internetskoj stranici, Vaš preglednik na uređaju automatski i bez Vašeg djelovanja šalje sljedeće podatke o:

 • IP-adresi uređaja,
 • datumu i vremenu pristupa,
 • nazivu i URL-u datoteke kojoj ste pristupili,
 • web stranici / aplikaciji, s koje ste pristupili (referrer-URL),
 • upotrijebljenom pregledniku i po potrebi operativnom sustavu računala te
 • imenu Vašeg ISP-a na server naše internetske stranice i privremeno sprema navedene podatke u tzv. sistemske zapise u sljedeće svrhe:
 • osiguravanje nesmetanog uspostavljanja veze,
 • osiguravanje ugodnog korištenja naše internetske stranice / aplikacije,
 • procjene sigurnosti i stabilnosti sustava.

Ukoliko ste u Vašem pregledniku, odnosno u Vašem operativnom sustavu ili kroz druge postavke na Vašem uređaju pristali na funkciju tzv. geolokacije, utoliko upotrebljavamo navedenu funkciju kako bismo Vam mogli ponuditi individualizirane usluge prema Vašoj aktualnoj lokaciji (npr. lokaciju najbliže trgovine u odnosu na Vašu lokaciju). Predmetne podatke o lokaciji obrađujemo isključivo za navedenu svrhu.

Pravnu osnovu za obradu podataka o IP-adresi čini čl. 6. st. 1. točka f) Opće uredbe o zaštiti podataka. Naš legitimni interes proizlazi iz gore navedenih svrha obrade podataka.

Primatelji / kategorije primatelja:

Načelno je isključeno prosljeđivanje navedenih podataka trećim stranama.

Vrijeme pohranjivanja / kriteriji za određivanje vremena pohranjivanja:

Podaci se pohranjuju na vremenski rok od najdulje sedam dana i nakon proteka navedenog roka se automatski brišu. Nakon napuštanja naše internetske stranice podaci o geolokaciji se brišu.

3. Kontakt obrazac / e-mail kontakt / društvene mreže/ ankete za kupce

Svrha obrade podataka / pravna osnova:

S osobnim podacima koje nam dajete prilikom ispunjavanja obrazaca za kontakt, putem telefona, e-maila ili društvenih mreža postupamo povjerljivo. Vaše podatke obrađujemo isključivo sukladno utvrđenoj svrsi, a kako bismo mogli odgovoriti na Vaš upit. Pravnu osnovu za obradu podataka čini čl. 6. st. 1. točka f) Opće uredbe o zaštiti podataka. Naš i istodobno Vaš (opravdani) interes za ovu obradu podataka proizlazi iz cilja odgovaranja na Vaše upite, rješavanja eventualnih problema, a sve radi očuvanja i poticanja Vašeg zadovoljstva kao našeg kupca ili kao korisnika naše internetske stranice.

Ukoliko sudjelujete u anketama za kupce, utoliko je navedeno sudjelovanje isključivo na dobrovoljnoj osnovi. Kod takvih anonimnih anketa ne spremaju se informacije, temeljem kojih bi se mogli donijeti zaključci o sudionicima anketa. Pohranjujemo isključivo datum i vrijeme Vašeg sudjelovanja u anketi. Svaki osobni podatak koji navedete u okviru popunjavanja ankete, smatra se dobrovoljno danim te će biti pohranjen sukladno kriterijima predviđenim u Općoj uredbi o zaštiti podataka. Molimo Vas da u polja za slobodno upisivanje teksta ne unosite imena ili slične informacije temeljem kojih bi bilo moguće Vas ili druge osobe identificirati. U slučaju da ste dali privolu obradi podataka u okviru ankete, pravnu osnovu za obradu čini čl. 6. st. 1. točka a) Opće uredbe o zaštiti podataka. Ako ste dali privolu obradi podataka u okviru ankete, imate mogućnost danu privolu povući u svako doba s budućim učinkom. Pojedinosti o navedenom nalaze se u posebnim odredbama o zaštiti podataka pojedine ankete.

Primatelji / kategorije primatelja:

Pri odgovaranju na Vaše upite i pri procjeni rezultata anketa za kupce, iznimno je moguće da dođe do prosljeđivanja podataka našim izvršiteljima obrade. Navedeni izvršitelji obrade su pažljivo odabrani, dodatno ih kontroliramo te su ugovorno obvezani sukladno čl. 28. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Nadalje, u nekim će slučajevima biti potrebno Vaše upite proslijediti ugovornim partnerima (npr. dobavljačima kod upita koji su specifični za neke proizvode). U takvim slučajevima se upit prije toga anonimizira, na način da Vas treće osobe ne mogu identificirati. Ako će u pojedinačnom slučaju biti potrebno proslijediti Vaše osobne podatke, o tome ćemo Vas prethodno obavijestiti te Vas zamoliti za davanje privole. Vaše podatke, bez Vaše privole, nećemo prosljeđivati u navedenu svrhu.

Rezultati anketa se načelno upotrebljavaju samo za potrebe internih procjena. Prosljeđivanje navedenih podataka trećim osobama je načelno isključeno. Osobne podatke ne prosljeđujemo trećim osobama, osim ako postoji Vaša izričita privola za prosljeđivanje.

Vrijeme pohranjivanja / kriteriji za određivanje vremena pohranjivanja:

Sve osobne informacije koje ste nam stavili na raspolaganje prilikom postavljanja upita (prijedlozi, pohvale ili kritike) putem internetske stranice ili e-mailom brišemo, odnosno anonimiziramo najkasnije nakon 90 dana od slanja konačnog odgovora. Navedeni rok je određen prema našem dosadašnjem iskustvu, s obzirom da u pravilu nakon proteka roka od 90 dana od slanja odgovora više ne zaprimamo povratne upite. Ukoliko ste ostvarivali neko pravo u vezi zaštite osobnih podataka koje imate kao ispitanik (vidi dolje), utoliko se Vaši osobni podaci pohranjuju na rok od 5 godina nakon našeg konačnog odgovora sa svrhom dokazivanja činjenice da smo Vas sveobuhvatno obavijestili te da smo poštivali zakonske odredbe. Vrijeme pohranjivanja Vaših osobnih podataka u okviru anketa određeno je u konkretnoj anketi.

4. Nagradne igre

Svrha obrade podataka / pravna osnova:

Imate mogućnost sudjelovanja u različitim nagradnim igrama preko naše internetske stranice, na našem Newsletteru ili preko Lidl aplikacija. Ako za pojedinu nagradnu igru u odredbama o zaštiti podataka nije drugačije određeno, odnosno ako nam niste dali izričitu privolu za drugu svrhu, Vaše ćemo osobne podatke, koji su dani za sudjelovanje u nagradnoj igri, upotrebljavati isključivo za provođenje nagradne igre (npr. kako bi se utvrdio i obavijestio pobjednik i poslala nagrada). Pravnu osnovu za obradu podataka u okviru nagradne igre čini načelno čl. 6. st. 1. točka b) Opće uredbe o zaštiti podataka. U slučaju davanja privole u okviru nagradne igre, pravnu osnovu čini čl. 6. st. 1. točka a) Opće uredbe o zaštiti podataka. Ako ste u okviru nagradne igre dali svoju privolu obradi podataka, imate mogućnost navedenu privolu s budućim učinkom u svakom trenutku povući. Detaljnije je u tim slučajevima određeno u posebnim odredbama o zaštiti podataka pojedine nagradne igre.

Primatelji / kategorije primatelja:

Vaše ćemo podatke prosljeđivati trećim stranama isključivo ako je navedeno potrebno za provođenje nagradne igre (npr. za organiziranje nagradne igre i slanje nagrade preko odgovarajućeg društva).

Vrijeme pohranjivanja / kriteriji za određivanje vremena pohranjivanja:

Nakon završetka nagradne igre i objavljivanja pobjednika, brišemo osobne podatke sudionika. Podaci dobitnika koji su osvojili neki predmet čuvaju se toliko dugo dok postoji zakonsko pravo na ispunjenje činidbe, kao i radi ostvarivanja prava u slučaju nedostataka.

5. Slanje Newsletter-a

Svrha obrade podataka / pravna osnova:

Na našoj internetskoj stranici pružamo Vam mogućnost prijave na naš Newsletter. Ako se prijavite na naš Newsletter, Vašu ćemo e-mail adresu i po potrebi Vaše ime upotrebljavati za slanje (po mogućnosti individualnih) informacija o proizvodima, akcijama, nagradnim igrama i novostima, kao i za ankete o Vašem zadovoljstvu našim uslugama. Navedene podatke spremamo i obrađujemo sa svrhom slanja Newslettera.

Sadržaji Newslettera uključuju akcije (ponude, akcije, nagradne igre, itd.) kao i informacije o robi i uslugama Lidl trgovina u Hrvatskoj.

Uz Vašu privolu prikupljamo podatke o Vašem korisničkom ponašanju na www.lidl.hr, mobilnim aplikacijama kao i na Newsletterima. Analiza Vašeg korisničkog ponašanja obuhvaća naše internetske stranice, mobilne aplikacije i Newsletter na kojima se zadržavate prilikom korištenja kao i poveznice koje tamo koristite. Na taj se način stvaraju personalizirani korisnički profili povezani s Vašom osobom i/ili e-mail adresom kako bi se promidžba, posebno u obliku Newslettera, On-site-oglasa i tiskanih oglasa mogla oblikovati prema Vašim osobnim interesima i kako bi smo poboljšali ponudu na internetskoj stranici.

Pravnu osnovu za obradu podataka u okviru slanja Newslettera čini Vaš privola prema čl. 6. st. 1. točka a) Opće uredbe o zaštiti podataka.

Kako bismo osigurali da prilikom unosa e-mail adrese ne dođe do pogreške koristimo tzv. Double-Opt in proces (dvostruka verifikacija): nakon što ste svoju e-mail adresu unijeli u polje za prijavu, šaljemo Vam link za potvrdu. Tek nakon što ste kliknuli na link za potvrdu, Vašu ćemo e-mail adresu unijeti u bazu podataka primatelja Newslettera.

Svoju privolu za primitak Newslettera, za sudjelovanje u anketama o zadovoljstvu kupaca i za izradu personaliziranih korisničkih profila možete povući u svakom trenutku s budućim učinkom, npr. na način da se na našoj internetskoj stranici odjavite s Newslettera. Link na stranicu za odjavu s Newslettera možete pronaći ovdje ili na kraju svakog Newslettera. Vašom odjavom smatramo da je privola za slanje Newslettera opozvana te ćemo izbrisati Vaše korisničke podatke.

Primatelji / kategorije primatelja:

Ako za provedbu slanja Newslettera angažiramo vanjske izvršitelje obrade, navedene izvršitelje ćemo ugovorno obvezati sukladno čl. 28. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Vrijeme spremanja/ kriteriji za određivanje vremena pohranjivanja:

Ako povučete svoju privolu za primanje Lidl Newslettera, Vaši će podaci postati nedostupni. Vaše ćemo podatke nakon 6 mjeseci izbrisati iz odgovarajućih baza podataka za slanje Newslettera. Ako ste se prijavili za zaprimanje Lidl Newslettera putem neke društvene mreže, u takvom se slučaju primjenjuju i odredbe o zaštiti podataka pojedinog pružatelja usluge društvene mreže.

6. Uporaba kolačića i sličnih tehnologija za obradu korisničkih podataka

LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, 10410 Velika Gorica je voditelj obrade u pogledu uporabe, tzv. kolačića i sličnih tehnologija za obradu korisničkih podataka na svim (sub) domenama na internetskoj stranici www.lidl.hr.

U sklopu korištenja tzv. Facebook Pixela, na našu internetsku stranicu se postavljaju kolačići nakon što ste dali svoju privolu (pogledajte kolačiće davatelja usluga ili s oznakom "Facebook" u našim informacijama o kolačićima). Pored nas, za obradu podataka putem Facebook Pixela, kao zajednički voditelji obrade, odgovorno je i društvo Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska (Facebook) sukladno čl. 26. Opće uredbe o zaštiti podataka. Ugovoru, na kojem se temelji suradnja s Facebookom možete pristupiti ovdje. Pixel prikuplja podatke o Vašem korištenju naše internetske stranice i uspoređuje ih s podacima s Facebooka kako bi vam prikazao naše oglase na Facebook stranici. Facebook također koristi podatke za vlastite reklamne svrhe i reklamne svrhe trećih strana u skladu s Pravilima o privatnosti Facebook-a. U navedenim Pravilima o privatnosti možete pronaći dodatne informacije o tome kako možete ostvariti svoja prava ispitanika opisana u nastavku izravno protiv Facebooka.

Kolačići su male tekstualne datoteke koje se spremaju na Vaš uređaj (laptop, tablet, smartphone ili slično) prilikom posjeta našoj internetskoj stranici. Kolačići ne uzrokuju štetu na Vašem uređaju, ne sadrže viruse, trojanskog konja ili drugi štetan software. U kolačiće se spremaju informacije koje su povezane s upotrijebljenim uređajem. Navedeno ne znači da preko toga možemo izravno utvrditi Vaš identitet.

Uporaba kolačića i drugih tehnologija za obradu korisničkih podataka pomaže nam u poboljšanju naše ponude. Koristimo sljedeće kategorije kolačića i drugih tehnologija:

 • Tehnički nužni kolačići: to su kolačići i slične metode, bez kojih nije moguće korištenje naših usluga (kao npr. otvaranje naše internetske stranice/ korištenje funkcija).
 • Preferencijalni kolačići: pomoću ove tehnike možemo uzeti u obzir Vaše stvarne ili vjerojatne preferencije za ugodnije korištenje naše internetske stranice. Primjerice, temeljem Vaših postavki internetske stranice, možemo ju prikazati na odgovarajućem jeziku.
 • Statistički kolačići: navedene tehnike nam omogućuju da izradimo anonimne statistike o korištenju naših usluga. Na taj način možemo, primjerice, bolje prilagoditi našu internetsku stranicu Vašim navikama.
 • Marketinški kolačići: na ovaj način Vam možemo prikazati odgovarajući marketinški sadržaj koji se temelji na analizi Vašeg korisničkog ponašanja. Vaše korisničko ponašanje može se analizirati i temeljem različitih internetskih stranica, browsera ili uređaja putem user-ID-a (jedinstveni identifikator).

Pregled informacija o korištenim kolačićima i drugim sličnim tehnologijama kao i informacije o pojedinoj svrsi i vremenu spremanja te o uključenim trećim stranama možete vidjeti ovdje.

U okviru uporabe kolačića i sličnih tehnologija za obradu korisničkih podataka, ovisno o utvrđenoj svrsi, posebno se obrađuju sljedeće kategorije osobnih podataka:

Tehnički nužni kolačići:

 • Unosi korisnika, kako bi se sačuvali unosi o više različitih internetskih pod-stranica (npr. odabir omiljene trgovine u tražilici trgovina).
 • Autentifikacijski podaci za identifikaciju korisnika nakon prijave kako bi se omogućio pristup na autorizirane sadržaje kod sljedeće posjete.
 • Događaji bitni sa sigurnosnog aspekta (npr. prepoznavanje opetovanih pogrešnih prijava).
 • Podaci potrebni za reprodukciju multimedijalnog sadržaja (npr. reprodukcija izabranih videa o proizvodima).

Preferencijalni kolačići:

 • Postavke korisničkoga sučelja koje nisu povezane s trajnim prepoznavanjem (npr. aktivan izbor jezika ili konkretni prikaz upita ili karte u tražilici Lidl trgovina).

Statistički kolačići:

 • Pseudonimizirani korisnički računi s informacijama o korištenju naše internetske stranice. Oni sadrže posebno:
 • browser- tip/ -verzije,
 • upotrijebljeni operativni sustav,
 • referrer-URL (ranije posjećena stranica),
 • hostname računala putem kojeg se pristupa (IP-adresa),
 • vrijeme upita na server,
 • individualni user-ID i
 • aktivirane događaje na internetskoj stranici (surfanje)
 • IP adresa se redovito anonimizira na način da Vas je načelno nemoguće identificirati.
 • Daljnji podaci o Vama (npr. ime, e-mail adresa, itd.) spajaju se s podatkom o user-ID-u, samo pod uvjetom da ste dali odvojenu privolu za navedeno. Temeljem user- ID-a nije moguće Vas izravno identificirati.

Marketinški kolačići:

 • Pseudonimizirani korisnički računi s informacijama o korištenju naše internetske stranice. Oni sadrže posebno:
 • IP-adresu,
 • individualni user ID,
 • potencijalni interes za proizvodima,
 • događaje na internetskoj stranici (surfanje).
 • IP- adresa se redovito anonimizira na način da Vas je načelno nemoguće identificirati.
 • Daljnji podaci o Vama (npr. ime, e-mail adresa, itd.) spajaju se s podatkom o user-ID-u, samo pod uvjetom da ste dali svoju odvojenu privolu za navedeno (vidi npr. pod rednim brojem 6 odredaba o zaštiti podataka). Temeljem user-ID-a Vas nije moguće izravno identificirati.

Pravna osnova za uporabu preferencijalnih, statističkih i marketinških kolačića i sličnih tehnologija je Vaša privola sukladno čl. 6. st. 1. točka a) Opće uredbe o zaštiti podataka. Pravnu osnovu za uporabu tehničkih nužnih kolačića i sličnih tehnologija čini čl. 100. st. 4. Zakona o elektroničkim komunikacijama.

Primatelji / kategorije primatelja:

U okviru obrade podataka putem kolačića i sličnih tehnologija za obradu korisničkih podataka možemo po potrebi koristiti izvršitelje obrade, posebice iz područja online-marketinga. Takvi pružatelji usluga obrađuju Vaše podatke sukladno našem nalogu kao izvršitelji obrade, pažljivo su izabrani i ugovorno su obvezani sukladno čl. 28. Opće uredbe o zaštiti podataka. Svi pružatelji usluga koji su navedeni u našim odredbama o kolačićima izvršitelji su obrade.

U okviru naše suradnje s društvima Google LLC i Facebook Ireland Limited se gore navedeni podaci prikupljaju u statističke i marketinške svrhe, koji se u pravilu također obrađuju na serverima koji se nalaze u SAD-u.

Ako ste dali svoju privolu za korištenje kolačića za marketinške svrhe, Vaš user-ID i pripadajuće korisničke profile možemo dijeliti s trećim osobama, odnosno pružateljima usluga oglašavanja na internetu.

Vrijeme pohranjivanja / kriteriji za određivanje vremena pohranjivanja:

Vrijeme pohranjivanja kolačića možete pronaći u našim odredbama o kolačićima. Ako je u koloni „istek“ navedeno „persistent“, navedeni se kolačić sprema sve do povlačenja Vaše privole.

7. Primatelji izvan Europske unije

Ukoliko prenosimo podatke primateljima u tzv. „trećim zemljama“ (koje imaju sjedište izvan Europskog gospodarskog prostora), utoliko to proizlazi iz odredbi o primateljima / kategorijama primatelja u okviru opisa pojedine obrade podataka. Za određene tzv. „treće zemlje“ je Europska komisija donijela odluku tzv. odluke o primjerenosti kojom je potvrdila postojanje standarda zaštite osobnih podataka, koji je usporediv sa razinom zaštite osobnih podataka u Europskom gospodarskom prostoru. Popis takvih zemalja možete pronaći na sljedećem linku: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html. U slučaju da u nekoj zemlji ne postoji usporedivi standard zaštite osobnih podataka, obratit ćemo posebnu pažnju na to da je zaštita podataka osigurana primjenom drugih mjera. Navedeno je primjerice moguće primjenom obvezujućih korporativnih pravila, standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije za zaštitu osobnih podataka, certifikatima ili priznatim kodeksima postupanja. Molim obratite se našem Službeniku za zaštitu podataka (kontakt podaci u nastavku), ako želite dobiti više informacija na ovu temu.

8. Odredbe o zaštiti podataka na našim društvenim mrežama

U nastavku Vas želimo informirati o obradi Vaših osobnih podataka na našim stranicama na društvenim mrežama u skladu s člankom 13. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Voditelj obrade

U odnosu na dolje navedena prikupljanja i obrade osobnih podataka putem društvenih mreža voditelji obrade smo djelomično mi, a djelomično pojedini pružatelji usluga platformi društvenih mreža (dalje: „pružatelji usluga“).

Za određene obrade osobnih podataka mi i pružatelji usluga se smatramo zajedničkim voditeljima obrade u smislu članka 26. Opće uredbe o zaštiti podataka (obrade navedene u točki 4.).

Mi, društvo Lidl Hrvatska d.o.o. k.d. (dalje: „Lidl“), upravljamo sljedećim stranicama na društvenim mrežama (dalje: „stranice“):

 • Facebook: [ https://www.facebook.com/lidlhrvatska/],
 • YouTube: [ https://www.youtube.com/user/Lidlhrvatska],
 • Instagram: [ https://www.instagram.com/lidl_hrvatska/],
 • LinkedIn: [ https://www.linkedin.com/company/lidl-hrvatska-d-o-o--k-d-].

Odgovornost pružatelja usluga društvenih mreža

Na obrade podataka koje provode pružatelji usluga (npr. upravljanje članovima i podijeljenim informacijama) imamo samo ograničeni utjecaj. U slučajevima u kojima možemo utjecati na takve obrade, u okviru raspoloživih mogućnosti utječemo na to da pružatelji usluga obrađuju osobne podatke u skladu s propisima o zaštiti podataka. Međutim, u mnogim slučajevima ne možemo utjecati na obradu podataka od strane pružatelja usluga te ne znamo točno koje osobne podatke on obrađuje.

Pružatelj usluga upravlja cijelom IT strukturom usluge, zadržava pravo na vlastite odredbe o zaštiti podataka i održava vlastiti korisnički odnos s Vama (ako ste registrirani korisnik te društvene mreže). Osim toga, pružatelj usluga je isključivo odgovoran za sva pitanja u vezi s podacima Vašeg korisničkog profila, a kojima mi kao tvrtka nemamo pristup.

Detaljnije informacije o obradi osobnih podataka od strane pojedinog pružatelja usluga i ostalim mogućnostima prigovora možete pronaći u njegovoj izjavi o zaštiti podataka:

Facebook: [ https://www.facebook.com/privacy/explanation],

Instagram: [ https://help.instagram.com/519522125107875],

YouTube: [ https://policies.google.com/privacy],

LinkedIn: [ https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy].

U okviru korištenja društvene mreže pojedini pružatelj usluga obrađuje Vaše osobne podatke u pravilu i na serverima koji se nalaze u trećim zemljama, posebice u SAD-u i Ujedinjenom Kraljevstvu.

Naša odgovornost

Naša prisutnost na društvenim mrežama

Svrha obrade podataka / pravna osnova:

Svrha naše obrade podataka na našim stranicama na društvenim mrežama je obavještavanje kupaca o ponudama, proizvodima, uslugama, akcijama, nagradnim igrama, specifičnim temama, novostima tvrtke i interakcija s posjetiteljima stranica o tim temama te odgovaranje na pitanja, pohvale i kritike.

Zadržavamo pravo brisanja sadržaja, ako je navedeno potrebno. To je primjerice slučaj kod objava koje krše pravne propise ili nisu u skladu s pravnim propisima, komentara koji izražavaju mržnju, sugestivnih komentara (eksplicitno seksualni sadržaji) ili privitaka (npr. slike ili videozapisi) koji između ostalog krše autorska prava, osobna prava, kaznene zakone ili etička načela Lidla, koje nisu vezane, relevantne uz temu Lidlove objave, koje promoviraju druge brandove, proizvode ili internetske stranice koje nisu povezane s Lidlom Hrvatska. Nadalje, zadržavamo i pravo da pojedinim korisnicima, koji se ponašaju uvredljivo, neprimjerno i neprikladno onemogućimo pristup Facebook stranici Lidl Hrvatska.

Eventualno ćemo podijeliti Vaš sadržaj na našoj stranici ako je to funkcija društvene mreže te s Vama komuniciramo putem društvene mreže. Pravna osnova za obradu je članak 6. stavak 1. točka f) Opće uredbe o zaštiti podataka. Podaci se obrađuju u interesu vođenja naših odnosa s javnošću i komunikacije s korisnicima.

Pružatelj usluga nema mogućnost utjecati na obradu Vaših podataka koju vrši Lidl u okviru komunikacije s kupcima ili nagradnih igara.

Kao što je već navedeno, u okvirima u kojima nam to omogućuje pružatelj usluge, vodimo brigu o tome da naše stranice na društvenim mrežama što više uskladimo sa zaštitom osobnih podataka.

Podaci koje ste objavili na našim stranicama na društvenim mrežama, kao što su npr. komentari, videozapisi, slike, lajkovi, javni obavijesti itd., objavljuju se u tu svrhu preko društvene mreže te ih nikada ne koristimo i ne obrađujemo u druge svrhe.

Primatelji / kategorije primatelja:

Eventualno dijelimo Vaše sadržaje na našoj stranici ako je to funkcija društvene mreže te komuniciramo preko društvenih mreža. Ako nam postavite upit putem društvene mreže, možemo Vas, ovisno o odgovoru, uputiti na druge sigurnije komunikacijske kanale koji jamče povjerljivost. Uvijek imate mogućnost poslati nam povjerljive upite na našu adresu koja je navedena u točki 1. ili u impressumu.

Što se tiče podataka koje nam dostavite na povjerljiv način (npr. putem funkcije privatne poruke, dopisa ili e-maila) načelno ih ne prenosimo trećim stranama izvan Lidl grupe. Iznimno, podatke po našem nalogu obrađuju izvršitelji obrade. Oni su pažljivo odabrani, kod njih provodimo audite i ugovorno su obvezani u skladu s člankom 28. Opće uredbe o zaštiti podataka. Osim toga, može biti potrebno da ugovornim partnerima (npr. dobavljačima kod upita specifičnih za proizvode) prosljeđujemo isječke Vašeg povjerljivog upita radi obrade upita. U takvim slučajevima upit se prethodno anonimizira tako da ga treća strana ne može povezati s Vama. Ako je u određenom slučaju potrebno proslijediti Vaše osobne podatke, o tome ćemo Vas prethodno obavijestiti i zatražiti Vašu privolu.

Vrijeme pohrane/ kriteriji za utvrđivanje vremena pohrane:

Svi osobni podaci koje ste nam dostavili u okviru Vašeg upita (sugestije, pohvale ili kritike) putem sigurne poruke, brišu se najkasnije u roku 90 dana nakon što smo Vam poslali zadnji odgovor, odnosno anonimiziraju se na siguran način. Rok brisanja određen je na način da smo uzeli u obzir okolnost, da se u pojedinim slučajevima događa, da nas Vi kao naš kupac nakon našeg odgovora ponovno kontaktirate u vezi istog predmeta te se u takvom slučaju moramo pozvati na prijašnju korespondenciju. Iskustvo je pokazalo da u pravilu nakon 90 dana više ne zaprimamo upite koji se odnose na prethodno poslane odgovore s naše strane. U pojedinim slučajevima može se dogoditi da zbog zakonskih razloga (npr. kod osiguranih slučajeva, u slučaju prigovora sukladno Zakonu o zaštiti potrošača) Vaše osobne podatke pohranjujemo duže. U takvim slučajevima Vaše podatke ne pohranjujemo duže nego što je zakonski propisano.

Sve Vaše javne objave na našoj stranici ostaju na vremenskoj crti vremenski neograničeno, osim ako ih obrišemo zbog aktualiziranja teme, kršenja nekog pravnog propisa ili povrede naših načela ili ako ih Vi sami obrišete.

Nismo u mogućnosti utjecati na brisanje Vaših podataka od strane pružatelja usluga. Stoga, na takvo brisanje se dodatno primjenjuju odredbe o zaštiti podataka pojedinog pružatelja usluga.

Nagradne igre

Svrha obrade podataka/ pravna osnova:

Imate mogućnost sudjelovanja u različitim nagradnim igrama putem naše Internet stranice, našeg Newslettera ili naših stranica na društvenim mrežama. Ako za pojedinu nagradnu igru nije određeno drugačije ili ako nam niste dali svoju izričitu privolu za drugu svrhu, Vaše osobne podatke koje ste nam proslijedili u okviru sudjelovanja u nagradnoj igri upotrebljavat ćemo isključivo za provođenje nagradne igre (npr. određivanje dobitnika, obavještavanje dobitnika, slanje nagrade, eventualno anonimna objava dobitnika). Ako na pojedinoj društvenoj mreži djelujete pod stvarnim imenom ili ako Vas se može prepoznati preko fotografija na Vašem profilu, ne možemo isključiti da će Vas moći identificirati drugi korisnici.

Pravna osnova za obradu podataka u okviru nagradnih igara je načelno članak 6. stavak 1. točka b) Opće uredbe o zaštiti podataka. U slučaju davanja privole u okviru nagradne igre, pravna osnova je članak 6. stavak 1. točka a) Opće uredbe o zaštiti podataka. Ako ste u okviru nagradne igre dali svoju privolu za obradu, imate pravo u svakom trenutku povući takvu privolu s budućim učinkom.

Primatelji/ kategorije primatelja:

Vaše ćemo podatke prosljeđivati trećim stranama samo ako je to potrebno za provođenje nagradne igre (npr. za slanje nagrade ili prosljeđivanje podataka logističkom poduzeću) ili ako smo za to od Vas dobili izričitu privolu. Molimo Vas da imate u vidu da je kod nekih stranica na društvenim mrežama sudjelovanje eventualno moguće i direktno na javno vidljivim internetskim stranicama (na primjer na zidu ili putem komentara) i time i drugi korisnici mogu javno kroz Vašu interakciju s nama primijetiti Vaše sudjelovanje. Uz to, u takvim slučajevima se može na pojedinoj stranici vidjeti i činjenica da ste osvojili nagradu. Ako na pojedinoj društvenoj mreži djelujete pod stvarnim imenom ili ako Vas se može prepoznati preko fotografija na Vašem profilu, ne možemo isključiti da će Vas moći identificirati drugi korisnici.

Vrijeme pohrane/ kriteriji za utvrđivanje vremena pohrane:

Nakon završetka nagradne igre i objavljivanja dobitnika, osobni podaci sudionika se brišu s portala za upravljanje nagradnim igrama u roku dva tjedna od slanja nagrade. U slučaju nenovčanih nagrada, podaci dobitnika će se čuvati dok god traju zakonski rokovi za ostvarivanje zahtjeva po osnovi jamstva kako bi se u slučaju nedostatka, ako je to potrebno, omogućio popravak ili zamjena. Kod sudjelovanja u nagradnoj igri na nekoj stranici na društvenoj mreži (npr. putem objave li komentara) ne možemo utjecati na brisanje Vaših podataka od strane pružatelja usluge. Stoga, na takvo brisanje se dodatno primjenjuju odredbe o zaštiti podataka pojedinog pružatelja usluga.

Osluškivanje na društvenim mrežama (Social Listening) i praćenje društvenih mreža (Social Media Monitoring)

Svrhe obrade podataka/ pravne osnove:

Pored informacija koje ste nam izravno uputili društvenim mrežama, podatke obrađujemo i putem tzv. Social Listeninga i Social Monitoringa, kako bismo stvorili sliku o mišljenju naših kupaca o proizvodima i uslugama, kako bismo mogli ocijeniti naše marketinške aktivnosti te kako bismo identificirali područja u kojima postoji mogućnost za njihovo poboljšanje. Pri tome se ocjenjuju sadržaji na društvenim mrežama prema zadanom pretraživanju (npr. prema novim proizvodima) ili određenim pokazateljima (npr. posjećenost, broj klikova). Ocjenjuju se samo oni sadržaji koji su javnosti dostupni bez ograničenja.

Opseg obrađenih podataka primarno ovisi o vrsti i sadržaju; može se raditi primjerice o tekstu u obliku objave ili o priloženoj slici. U pojedinačnim slučajevima može se obrađivati i korišteni user-ID, u situacijama u kojima Lidl želi pružiti pomoć kod eventualnih problema. Lidl također u određenim slučajevima zaprima i informacije o dosegu navedenih sadržaja od pojedinog pružatelja usluge.

Pravna osnova za obradu osobnih podataka u okviru opcije Social Listening je članak 6. stavak 1. točka f) Opće uredbe o zaštiti podataka. Naime, Lidl ima legitimni interes da putem komentara ili mišljenja koji su dostupni javnosti na društvenim mrežama utvrdi nedostatke svojih proizvoda i usluga sa svrhom da navedene nedostatke po potrebi otkloni.

Primatelji/ kategorije primatelja:

Ako u okviru opcije Social Listening ili Social Media Monitoring koristimo vanjske izvršitelje obrade, oni su ugovorno obvezani u skladu s člankom 28. Opće uredbe o zaštiti podataka. U okviru naše suradnje sa Socialbakers a.s. gore navedeni podaci se obrađuju za potrebe opcije Social Media Monitoring u pravilu na serverima koji se nalaze u SAD-u.

Trajanje pohrane/ kriteriji za utvrđivanje trajanja pohrane:

U Lidlu relevantne podatke ne spremamo trajno, nego ih ciljano analiziramo radi poduzimanja potrebnih mjera. Eventualno možemo pohraniti Vaše podatke u trajanju do 2 godine radi provođenja godišnjih komparativnih analiza, i to ako ih Vi niste već ranije sami obrisali sa društvene mreže.

Zajednički voditelji obrade, članak 26. stavak 1. OUZP-a

Sa sljedećim pružateljima usluga postoji odnos prema članku 26. stavak 1. Opće uredbe o zaštiti podataka (zajednički voditelji obrade):

 • Facebook [ https://en-gb.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum],
 • LinkedIn [ https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum],
 • Youtube [ https://www.youtube.com/static?template=terms]
 • Instagram [ https://help.instagram.com/2000935033561463]

U odnosu na metode praćenja internetskih stranica (web tracking) pružatelja usluge, mi i pružatelj usluge se smatramo zajedničkim voditeljima obrade. Web tracking se može odvijati neovisno o tome jeste li prijavljeni ili registrirani na društvenu mrežu. Kao što smo već napomenuli, na web tracking metode društvenih mreža nemamo utjecaj niti ih možemo isključiti.

Pravna osnova za obradu osobnih podataka putem web tracking metoda je Vaša privola u skladu s člankom 6. stavak. 1. točki a) Opće uredbe o zaštiti podataka.

Ostale informacije o primateljima odnosno kategorijama primatelja te trajanju pohrane odnosno kriterijima za utvrđivanje trajanja pohrane možete vidjeti u izjavama pružatelja usluga o zaštiti osobnih podataka. Na navedeno nemamo utjecaja.

Mogućnosti ostvarivanja Vaših prava na sprečavanje web tracking metoda ili na povlačenje Vaše privole možete vidjeti u izjavama pružatelja usluga o zaštiti osobnih podataka koje su navedene pod točkom 2. Putem kontakt podataka koji su navedeni u pojedinom impressumu možete u tu svrhu kontaktirati i pružatelje usluga.

U pogledu statistika koje nam pružatelj usluga stavlja na raspolaganje, na njih možemo utjecati i spriječiti ih samo u ograničenoj mjeri. Međutim, vodimo brigu o tome da nam se ne stavljaju na raspolaganje dodatni neobvezni statistički podaci.

Molimo Vas da imate u vidu da pružatelj usluge društvene mreže koristi Vaše profilne podatke i podatke o korisničkom ponašanju na temelju vlastitih odredbi o korištenju i zaštiti osobnih podataka kako bi analizirao Vaše navike, osobne odnose i preferencije. Lidl nema utjecaj na obradu ili prosljeđivanje Vaših podataka od strane pružatelja usluge.

Primatelji izvan Europske unije

Ako podatke prenosimo primateljima u tzv. trećim zemljama (koji imaju sjedište izvan Europskog gospodarskog prostora), to možete vidjeti u podacima o primateljima/ kategorijama primatelja u okviru opisa pojedine obrade podataka. Za određene tzv. „treće zemlje“ je Europska komisija donijela tzv. odluku o primjerenosti kojom je potvrdila postojanje standarda zaštite osobnih podataka, koji je usporediv sa razinom zaštite osobnih podataka u Europskom gospodarskom prostoru. Popis takvih zemalja možete pronaći na sljedećem linku: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en.

U slučaju da u nekoj zemlji ne postoji usporedivi standard zaštite osobnih podataka, obratit ćemo posebnu pažnju na to da je zaštita podataka osigurana primjenom drugih mjera. Navedeno je primjerice moguće primjenom obvezujućih korporativnih pravila, standardne ugovorne klauzule Europske komisije o zaštiti osobnih podataka, certifikatima ili priznatim kodeksima postupanja. Molim obratite se našem Službeniku za zaštitu podataka (točka 7.), ako želite dobiti više informacija o ovoj temi.

Vaša upotreba društvene mreže također može rezultirati obradom Vaših podataka u tzv. trećoj zemlji (izvan Europskog gospodarskog prostora) od strane pružatelja usluge. Za više informacija o obradi vaših podataka u trećoj zemlji na koju Lidl nema utjecaja, pogledajte izjave o zaštiti osobnih podataka pružatelja usluge koje su navedene u točki 2.

Vaša prava ispitanika

Pored prava na povlačenje privole, u slučaju ispunjenja pojedinih zakonskih pretpostavki dodatno imate sljedeća prava:

 • Pravo na pristup spremljenim osobnim podacima sukladno čl. 15. Opće uredbe o zaštiti podataka;
 • Pravo na ispravak netočnih ili na dopunu nepotpunih podataka sukladno čl. 16. Opće uredbe o zaštiti podataka;
 • Pravo na brisanje spremljenih podataka sukladno čl. 17. Opće uredbe o zaštiti podataka;
 • Pravo na ograničavanje obrade Vaših podataka sukladno čl. 18. Opće uredbe o zaštiti podataka;
 • Pravo na prijenos podataka sukladno čl. 20. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Detaljnije informacije o pojedinom pravu možete vidjeti niže na ovoj web stranici pod rubrikom „PRAVA KOJA IMATE KAO ISPITANIK“.

Osobe za kontakt i ostvarivanje Vaših prava ispitanika

U slučaju pitanja u vezi naših stranica na društvenim mrežama ili radi ostvarivanja prava u vezi obrade Vaših podataka (prava ispitanika), možete se obratiti našoj službi za kupce na služba za kupac@lidl.hr odnosno Službeniku za zaštitu podataka na zastita_podataka@lidl.hr.

POSLOVANJE U LIDL TRGOVINAMA

Provjera starosti

Kod prodaje proizvoda čija je prodaja zabranjena maloljetnicima, odnosno osobama mlađima od 18 godina, kao npr. prodaja alkoholnih i drugih pića koja sadrže alkohol te duhana i duhanskih proizvoda, provodi se uvid u neku osobnu ispravu kupca od strane trgovca, kako bi se provjerila starost kupca. Radnici u Lidl trgovinama imaju obvezu uskratiti prodaju gore navedenih proizvoda ako procijene da je osoba mlađa od 18 godina, a kupac dobrovoljno ne dokaže da nije mlađi od 18 godina davanjem na uvid osobne isprave.

Pravnu osnovu za ovu obradu čini čl. 6. st. 1. točka c) Opće uredbe o zaštiti podataka.

Videonadzor

Vaše podatke obrađujemo sa svrhom prevencije i razjašnjavanja kaznenih djela, zaštite naših kupaca, radnika i imovine (čl. 6. st. 1. točka f) Opće Uredbe o zaštiti podataka). Obavijest o korištenju videonadzora s vidljivim piktogramom istaknuta je na ulazima u naše trgovine, kao i na pristupima parkingu u sklopu Lidl trgovina. Snimke videonadzora čuvaju se 30 dana. Za instaliranje i održavanje videonadzora angažiramo izvršitelje obrade koji mogu imati pristup podacima, a koji su zaduženi za održavanje sustava i za zaštitu osoba i imovine.

Kartično plaćanje

Ako plaćate karticom, Vaše podatke obrađujemo sa svrhom provedbe plaćanja (čl. 6 st. 1. točka b) Opće uredbe o zaštiti podataka). Navedeno se odnosi na podatke o Vašoj kartici (IBAN odnosno broj računa, vodeći broj banke, broj kartice, kontrolni broj, oblik kartice kod kreditnih kartica kao i istek kartice te prateći broj kartice ) i na podatke o plaćanju (iznos, datum, vrijeme, ID čitač kartica, odnosno mjesto, društvo i trgovina u kojoj plaćate, PIN te kod kreditnih kartica Vaš potpis). Pored toga se navedeni podaci obrađuju i sa svrhom arhiviranja knjigovodstvene dokumentacije sukladno zakonskim odredbama (čl. 6. st. 1. točka c) Opće uredbe o zaštiti podataka).

Podaci o Vašoj kartici se nakon unosa, odnosno nakon učitavanja putem terminala za karticu neposredno prenose mrežnom operateru i Vašoj banci (kod plaćanja kreditnim karticama i na izdavatelja i banci izdavatelja) i od njih dalje na sustav za kartično plaćanje, na Clearing i Settlement mjesta kao i, u zakonski predviđenim slučajevima, državnim odvjetništvima te institucijama za sprečavanje pranja novca. Podatke o Vašoj kartici ne pohranjujemo. Vaši podaci o plaćanju čuvaju se unutar zakonom propisanog roka čuvanja knjigovodstvene dokumentacije. Ako nam podatke, koji su potrebni za plaćanje, ne stavite na raspolaganje, nećete moći platiti karticom.

Naše društvo obrađuje podatke o Vašoj kartici isključivo radi provedbe plaćanja u našim trgovinama te nema nikakav utjecaj na obradu Vaših podataka od strane banke.

Za obradu Vaših podataka od strane banke molimo da potražite informacije na sljedećoj web stranici: http://www.zaba.hr/home/obrada-podataka

Voditelj obrade te kontakt podaci Službenika za zaštitu podataka

Voditelj obrade podataka u trgovinama je društvo LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, 10410 Velika Gorica. Navedeni podaci kao i kontakt podaci objavljeni su u našim trgovinama na ulazu, a možete ih pronaći i na sljedećoj stranici: www.lidl.hr.

U slučaju pitanja možete se obratiti i našem Službeniku za zaštitu podataka na zastita_podataka@lidl.hr.

POSLOVNI PARTNERI

Ugovorni odnosi s poslovnim partnerima

Sljedeće odredbe o zaštiti podataka odnose se na Vas kao poslovne partnere društava Lidl grupe, odnosno na Vas kao zakonskog zastupnika, radnika te eventualno člana društva poslovnog partnera ili krajnjeg vlasnika poslovnog partnera. Poslovni partneri su pravne ili fizičke osobe koje s Lidlom pregovaraju radi ulaska u odnos poslovne suradnje ili osobe koje su već ugovorna strana u nekoj poslovnoj suradnji s Lidlom. Od navedenog su izričito izuzeti ugovori kojima se zasniva radni odnos ili stručna izobrazba.

Svrha obrade podataka / Pravna osnova

Radi izvršavanja ugovora (čl. 6. st.1.točka b) Opće uredbe o zaštiti podataka)

Ukoliko ste kao fizička osoba sami poslovni partner Lidla, utoliko svrha obrade Vaših osobnih podataka proizlazi iz provođenja mjera koje prethode sklapanju ugovora odnosno ugovorno reguliranoj poslovnoj suradnji, kao i iz ispunjenja obveza iz sklopljenog ugovora.

Radi ispunjenja pravne obveze ( čl. 6. st.1. točka c) Opće uredbe o zaštiti podataka)

U pojedinom slučaju obrada osobnih podataka može, osim toga, u kontekstu poslovne suradnje s poslovnim partnerima, biti nužna radi ispunjenja zakonski propisanih obveza. Konkretne svrhe obrade osobnih podataka u tom slučaju proizlaze iz primjenjivih propisa. U navedene zakonom propisane obveze spada npr. ispunjenje obveze pohranjivanja dokumentacije odnosno obveza identifikacije, primjerice u okviru odredaba o sprječavanju pranja novca, poreznih obveza kontrole i izvještavanja, kao i obrada podataka u okviru upita od strane javnopravnih tijela odnosno u slučaju Compliance provjera u vezi s pojedinim relevantnim zakonskim odredbama.

Radi ispunjenja legitimnih interesa (čl. 6. st. 1. točka f) Opće uredbe o zaštiti podataka)

Ukoliko ste radnik/ca, zakonski zastupnik/ca (primjerice član/ica uprave ili prokurist), član/ica društva ili krajnji vlasnik nekog našeg poslovnog partnera, utoliko prikupljamo i obrađujemo Vaše gore navedene osobne podatke u okviru konteksta poslovne suradnje s poslovnim partnerom, a radi ispunjenja naših legitimnih interesa.

Naši legitimni interesi za takvu obradu su izbor prikladnog poslovnog partnera, provođenje kontrola poštivanja socijalnih standarda, provedba anketa o ocjeni društva, olakšanja komunikacije i uspostavljanja kontakta preko našeg grupnog telefonskog imenika, dodjeljivanje rezultata rada pojedinom poslovnom partneru, bilježenje incidenata, pregovaranje s kontakt osobama, koje nisu ugovorne strane, odnosno neće to postati kao i obrada podataka unutar procesa digitalizacije. Daljnji legitimni interesi za obradu navedenih podataka mogu biti pozivanje na događanja, ostvarivanje pravnih zahtjeva i izbjegavanje nepovoljnih pravnih posljedica (npr. stečajnih postupaka), legitimacijske provjere (npr. kod preuzimanja gotovog novca radi prijevoza), otklanjanje zahtjeva za odgovornost, izbjegavanje pravnih rizika i gospodarskih šteta, prepoznavanje i obrađivanje potencijalnih štetnih poruka elektroničke pošte, kontrole pristupa, razjašnjavanje mogućih Compliance povreda provođenjem internih Compliance provjera (npr. dokumentiranje postupanja suprotnog zaštiti tržišnog natjecanja), ispunjenje pravnih zahtjeva, otklanjanje zahtjeva za odgovornost, sprečavanje kaznenih djela i obrada šteta koje proizlaze iz poslovnog odnosa, brza i učinkovita provedba digitalnog potpisivanja ugovora, odgovarajuće protokoliranje postupka potpisivanja radi dokazivanja, kao i provjera kvalificiranog elektroničkog potpisa te druge interne administrativne svrhe (npr. upravljanje korisnicima i ugovorima, upravljanje i obračunavanje projekta, optimizacija procesa i procedura, obrada u sustavu ticketa i IT-portala).

Na temelju privole (čl. 6. st. 1. točka a) Opće uredbe o zaštiti podataka)

Nastavno na navedeno, obrada Vaših osobnih podataka može se temeljiti i na dobrovoljnoj privoli u smislu članka 6. st. 1. točka a) Opće uredbe o zaštiti podataka.

Kategorije podataka

Kategorije podataka koje obrađujemo u pojedinom slučaju, određuju se prema ugovorenom opsegu suradnje, kao i prema predmetu naše poslovne suradnje, stoga neće svi dijelovi ove obavijesti biti relevantni za Vas.

Vaše podatke načelno prikupljamo izravno od Vas samih. Međutim u određenim konstelacijama, moguća je i obrada Vaših podataka koje smo zaprimili od drugih društava, kao npr. financijskih institucija, javno-pravnih tijela te iz javno dostupnih izvora (internetska pretraga) ili od strane trećih osoba, a sve na temelju zakonskih propisa ili na temelju našeg legitimnog interesa (npr. u okviru naše provedbe Compliance provjere poslovnih partnera). Ovdje spada i obrada osobnih podataka koje smo zaprimili putem svojih dojavnih kanala o mogućim Compliance povredama.

Relevantni osobni podaci:

Opći osobni podaci (npr. ime, prezime, adresa i drugi kontakt podaci, datum i mjesto rođenja, državljanstvo), podaci za legitimaciju i autentifikaciju (npr. izvaci iz sudskog registra, podaci o osobnim ispravama, uzorak potpisa), podaci o društvu, poziciji, odjelu, nadređenome, podaci u okviru poslovnog odnosa (npr. podaci o plaćanju, podaci o nalozima), podaci o bonitetu, podaci o vlasničkoj strukturi društva, slike i videozapisi (npr. kod isporuke robe), podaci o protokoliranju, korisničko ime, user-ID, podaci od značaja za Compliance (npr. reference, podaci o insolventnosti, negativno izvještavanje, podaci o kaznenim postupcima u vezi predmeta ugovora), kao i drugi podaci usporedivi s gore navedenim kategorijama podataka.

Kako bismo ostvarili gore navedene legitimne interese prilikom sklapanja ugovora prikupljamo podatke o bonitetu od nadležnih tijela. Podatke o bonitetu koristimo radi provjere Vaše solventnosti. Nadležna tijela spremaju podatke koje su primjerice zaprimili od banke ili društva. Tu posebno spadaju ime, prezime, datum rođenja, adresa i obavijesti o platežnoj sposobnosti. Informacije o spremljenim podacima koji se odnose na Vas možete dobiti izravno od nadležnih tijela.

Ukoliko s nama sklapate ugovor korištenjem elektroničkog potpisa, utoliko obrađujemo Vaše podatke koji su potrebni za navedenu svrhu (posebice adresu elektroničke pošte, IP adresu, vrijeme obrade pojedinog dokumenta). Određene ugovore je moguće potpisati i putem tzv. kvalificiranog elektroničkog potpisa. U tom slučaju ćemo uz gore navedene podatke obrađivati i certifikacijske podatke o Vašem potpisu. Navedeni podaci su dostupni svim osobama koje sudjeluju u procesu potpisivanju ugovora.

Primatelji / kategorija primatelja

Unutar našeg društva Vaše podatke obrađuju oni sektori i odjeli kojima je pristup Vašim podacima potreban, a kako bismo ispunili ugovornu ili zakonsku obvezu ili radi ostvarivanja legitimnih interesa odnosno oni kojima ste dopustili pristup Vašim osobnim podacima na temelju zasebno potpisane privole.

U pravilu se pritom radi o odjelima koji se bave tehničkom nabavom tj. nabavom robe koja nije za daljnju prodaju te sektorima koji se bave nabavom robe za daljnju prodaju te oni sektorima / odjelima unutar Lidla koji su primatelji usluga, a s kojima je poslovni partner stupio u poslovnu suradnju, kao i krovno društvo Lidl Stiftung & Co. KG radi pružanja podrške društvima unutar Lidl grupe.

U okviru ugovornog odnosa, a radi ispunjenja zakonskih obveza te radi očuvanja legitimnih interesa, možemo svojim izvršiteljima obrade, javno-pravnim tijelima ili pružateljima usluge omogućiti pristup Vašim osobnim podacima. Pri tome je na temelju ugovora osigurano poštivanje odredbi o zaštiti podataka. Podatke je moguće proslijediti i primateljima unutar Schwarz grupe radi ispunjenja ugovornih obveza.

Ukoliko ste sklopili okvirni ugovor s cijelom Lidl ili Schwarz grupom kao ovlaštenim primateljem pružene usluge, utoliko pristup relevantnim podacima poslovnih partnera sa svrhom uspostavljanja kontakta imaju pojedini sektori koji se bave nabavom robe koja nije za daljnju prodaju te robe koja je za daljnju prodaju unutar Lidl ili Schwarz grupe (Schwarz Beschaffung GmbH), kao i pojedini odjeli zaduženi za Compliance u pojedinim društvima Lidl ili Schwarz grupe koji imaju pristup podacima poslovnih partnera u okviru provođenja Compliance provjere poslovnih partnera. Pravna osnova za navedeno je čl. 26. Opće uredbe o zaštiti podataka u okviru obrade podataka kao zajednički voditelji obrade. Izvan naše grupe društava podaci se prosljeđuju samo ako imamo pravnu obvezu dostave podataka (npr. u slučaju istraga javno-pravnih tijela).

Vrijeme pohranjivanja / kriteriji za određivanje vremena pohranjivanja

Osobni podaci se čuvaju toliko dugo, koliko je potrebna njihova obrada radi ispunjenja gore navedenih svrha obrade. Mjerodavni su pritom osobito zakonski rokovi čuvanja dokumentacije iz pojedinih propisa, a posebno porezno-računovodstvenih, koji propisuju obvezu čuvanja dokumentacije najmanje 11 godina. U pojedinim slučajevima osobni se podaci mogu i dulje čuvati (npr. u slučaju građevinske dokumentacije).

Obveze stavljanja na raspolaganje podataka

U okviru našeg poslovnog odnosa obvezni ste staviti one osobne podatke na raspolaganje koji su potrebni za početak, provedbu i prestanak poslovnog odnosa te za ispunjenje s tim povezanih obveza ili koje smo obvezni obrađivati radi ispunjenja zakonskih obveza ili koje obrađujemo temeljem naših legitimnih interesa. Bez navedenih podataka, uspostavljanje poslovnog odnosa s Vama u pravilu neće biti moguće.

Prijenos podataka u treće zemlje

Ukoliko ćemo osobne podatke prenositi u treće zemlje izvan Europskog gospodarskog prostora, utoliko ćemo podatke proslijediti samo ako postoji odluka Europske komisije da treća zemlja osigurava primjerenu razinu zaštite osobnih podataka, odnosno ako je s trećim zemljama ugovorena primjerena razina zaštite podataka (npr. posredstvom EU standardnih ugovorenih klauzula) ili ukoliko imamo Vašu privolu za prosljeđivanje podataka ili smo obvezani na prosljeđivanje na temelju primjenjivih propisa.

Voditelj obrade te kontaktni podaci službenika za zaštitu podataka

Voditelj obrade je ono društvo s kojim stupate u poslovni odnos, odnosno društvo LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, 10410 Velika Gorica.

U slučaju obrade podataka od strane zajedničkih voditelja obrade, o navedenom ćete biti obaviješteni od strane s kojom zasnivate poslovni odnos, kao i o tome tko je odgovaran za ispunjenje pravnih obveza iz Opće uredbe o zaštiti podataka.

U slučaju daljnjih pitanja u vezi prikupljanja, obrade i korištenja Vaših osobnih podataka obratite se Službeniku za zaštitu podataka voditelja obrade, odnosno na zastita_podataka@lidl.hr.

SLUŽBA ZA KUPCE

Obrada upita kupaca od strane Službe za kupce

Svrha obrade podataka / pravna osnova:

S osobnim podacima koje navodite prilikom ispunjavanja kontakt obrasca, telefonskim putem, putem e-maila ili preko društvenih mreža, postupamo povjerljivo. Vaše podatke obrađujemo isključivo u svrhu rješavanja Vašeg upita. Pravnu osnovu za obradu Vaših podataka čini čl. 6. st. 1. točka f) Opće uredbe o zaštiti podataka. Naš opravdani interes za obradu Vaših podataka proizlazi iz interesa za rješavanje Vašeg upita kako bismo na taj način očuvali i poboljšali Vaše zadovoljstvo kao našeg kupca. U slučaju prigovora sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, pravnu osnovu čini čl. 6. st. 1. točka c) Opće uredbe o zaštiti podataka.

Sudjelovanje u anketama je isključivo dobrovoljno te se ne spremaju informacije, temeljem kojih bi se moglo zaključiti nešto o sudioniku ankete. Pohranjuju se isključivo datum i vrijeme sudjelovanja. Svaki osobni podatak, koji navedete tijekom odgovaranja na naše upite/ankete, smatra se dobrovoljno danim i bit će spremljen sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka. Molimo da ne unosite u slobodna polja imena ili slične informacije, temeljem kojih bi se moglo identificirati Vas ili druge osobe. U slučaju da ste dali privolu u okviru ankete, pravna osnova za obradu je čl. 6. st. 1. točka a) Opće uredbe o zaštiti podataka. Ako ste dali privolu u okviru ankete, imate mogućnost danu privolu u svako doba povući s budućim učinkom. Pojedinosti o navedenom nalaze se u posebnim odredbama o zaštiti podataka pojedine ankete.

Primatelji / kategorije primatelja:

Prosljeđivanje podataka trećim osobama izvan Lidla načelno je isključeno. Iznimno se podaci obrađuju od izabranih pružatelja usluga, koje smo pažljivo odabrali i koji postupaju prema našem nalogu. Navedeni pružatelji usluga ugovorno se obvezuju sukladno čl. 28. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Nadalje, u nekim slučajevima će možda biti potrebno da Vaše upite zbog daljnje obrade proslijedimo ugovornim partnerima (npr. dobavljačima u slučaju upita koji su specifični za neke proizvode). U takvim slučajevima upit se prije toga anonimizira na način da treće osobe ne mogu identificirati određenu osobu. Ako će u pojedinačnom slučaju trećim osobama biti potrebno proslijediti i Vaše osobne podatke, o tome ćemo Vas prethodno obavijestiti i zamoliti za Vašu privolu.

Vrijeme pohranjivanja / kriteriji za određivanje vremena pohranjivanja

Svi osobni podaci koje ste nam dostavili u okviru Vašeg upita (sugestije, pohvale ili kritike) brišu se najkasnije u roku od 90 dana nakon što smo Vam poslali zadnji odgovor, odnosno anonimiziraju se na siguran način. Rok brisanja određen je na način da smo uzeli u obzir okolnost, da se u pojedinim slučajevima događa, da nas Vi kao naš kupac nakon našeg odgovora ponovno kontaktirate u vezi istog predmeta te se u takvom slučaju moramo pozvati na prijašnju korespondenciju. Iskustvo je pokazalo da u pravilu nakon 90 dana više ne zaprimamo upite koji se odnose na prethodno poslane odgovore s naše strane. U pojedinim slučajevima može se dogoditi da zbog zakonskih razloga (npr. kod osiguranih slučajeva, u slučaju prigovora sukladno Zakonu o zaštiti potrošača) Vaše osobne podatke pohranjujemo duže. U takvim slučajevima Vaše podatke ne pohranjujemo duže nego što je zakonski propisano.

Ako ste ostvarivali neko od svojih prava u vezi zaštite osobnih podataka koje imate kao ispitanik (vidi dolje), Vaši se osobni podaci pohranjuju na rok od 5 godina nakon našeg odgovora sa svrhom dokazivanja da smo Vam sveobuhvatno dali obavijest te da smo se pridržavali zakonskih odredbi.

Voditelj obrade podataka i kontakt podaci službenika za zaštitu podataka

Voditelj obrade je LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, 10410 Velika Gorica.

Možete nas kontaktirati telefonskim putem pozivom na broj 0800 200 220 ili slanjem poruke na e-mail adresu kupac@lidl.hr.

Ako imate daljnjih pitanja, na raspolaganju Vam je Službenik za zaštitu podataka, odnosno svoj upit možete poslati na zastita_podataka@lidl.hr.

Istraživanje zadovoljstva kupaca - Ocjenjivanje trgovine iz pogleda kupca

Odredbe o zaštiti podataka – Ocjenjivanje trgovine iz pogleda kupca

(Verzija 2.0; Stanje 02.04.2021.)

Zahvaljujemo Vam na interesu za sudjelvanjem u ocjenjivanju trgovine iz pogleda kupca odnosno istraživanju zadovoljstva kupaca.

Zaštita Vaših osobnih podataka je za nas iznimno značajna tema. Stoga Vam želimo omogućiti ostvarivanje Vašeg prava na informacijsko samoodređenje. U nastavku Vam želimo pojasniti koje osobne podatke, kada i u koju svrhu prikupljamo, obrađujemo i koristimo.

1. Voditelj obrade u smislu čl. 4. st. 7. Opće uredbe o zaštiti podataka

Ukoliko u pojedinim poglavljima (istaknuto naslovima) ovih Odredbi o zaštiti podataka nije drugačije navedeno, utoliko se društvo

LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d.
Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53
10410 Velika Gorica
zastita_podataka@lidl.hr

smatra voditeljem obrade u smislu čl. 4. st. 7. Opće uredbe o zaštiti podataka.

2. Uporaba alata za ocjenjivanje

2.1 Podaci

Svrha obrade podataka / pravna osnova:

Prilikom posjeta našoj internetskoj stranici preglednik na Vašem uređaju automatski i bez Vašeg djelovanja šalje sljedeće podatke:

- IP adresa uređaja s kojeg je izvršen pristup,

- datum i vrijeme pristupa,

- ime i URL datoteke kojoj se pristupilo,

- web stranicu/aplikaciju s koje je pristup omogućen (referrer URL),

- preglednik koji koristite i po potrebi operativni sustav računala,

- ime Vašeg ISP-a,

- Vaš jedinstveni korišnički ID broj,

- broj Vaših dosadašnjih sudjelovanja u anketama,

- vrijeme potrebno za odgovaranje na anketu,

na server naše internetske stranice i privremeno pohranjuje navedene podatke u tzv. sistemske zapise za sljedeće svrhe:

- osiguravanje nesmetanog uspostavljanja veze,

- osiguravanje ugodnog korištenja naše internetske stranice/aplikacije,

- sprječavanje pokušaja prevare kod anketa te

- procjene sigurnosti i stabilnosti sustava.

Napominjemo da u prvih 7 dana nakon završetka ankete postoji hipotetička mogućnost donošenja zaključaka o IP adresi koju ste koristili u tražilici trgovina. Ova mogućnost je isključena temeljem naših internih smjernica te nije u upotrebi.

Pravni temelj za obradu IP adrese čini članak 6. stavak 1. točka f) Opće uredbe o zaštiti podataka. Naš legitimni interes leži u gore navedenim svrhama obrade podataka.

Primatelji / kategorije primatelja:

U kontekstu stavljanja na raspolaganje upitnika za ocjenjivanje trgovina iz pogleda kupaca surađujemo sa specijaliziranim pružateljima usluga. Navedeni pružatelji usluga djeluju po našem nalogu te kao izvršitelji obrade podataka obrađuju Vaše podatke. Navedene izvršitelje obrade smo pažljivo odabrali te ugovorno obvezali sukladno čl. 28. Opće uredbe o zaštiti podataka. Sva društva navedena kao pružatelji usluga u našem pregledu kolačića za nas djeluju u svojstvu izvršitelja obrade.

Vrijeme pohranjivanja / kriteriji za određivanje vremena pohranjivanja:

Podaci o trajanju odgovaranja na ankete arhiviraju se nakon 90 dana, a zatim trajno brišu nakon dodatnih 14 dana. To je neophodno kako bi se omogućila dugoročna evaluacija anketa uz istovremeno isključivanje pokušaja prijevare.

Preostali podaci sistemskog zapisa arhiviraju se nakon 7 dana i trajno brišu nakon 14 dana.

2.2 Uporaba kolačića i sličnih tehnologija za obradu korisničkih podataka

Svrha obrade podataka / pravna osnova:

Mi, društvo LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, 10410 Velika Gorica smo voditelj obrade u odnosu na uporabu tzv. kolačića i sličnih tehnologija za obradu korisničkih podataka na svim (sub) domenama na https://www.lidl.hr/ što uključuje i https://survey2.medallia.eu/?lidl-hr-feedless&country=HR&language=HR-HR .

Kolačići su male tekstualne datoteke koje se pohranjuju na Vaš uređaj (laptop, tablet, smartphone ili slično) prilikom posjeta našoj internetskoj stranici. Kolačići ne uzrokuju štetu na Vašem uređaju, ne sadrže viruse, trojanskog konja ili drugi štetan software. U kolačiće se pohranjuju informacije koje su povezane s korištenim uređajem. Navedeno ne znači da na temelju toga možemo utvrditi izravno Vaš identitet.

Uporaba tehnički nužnih kolačića i drugih tehnički nužnih tehnologija za obradu korisničkih podataka nam služi za stavljanje ankete na raspolaganje.

Informativni pregled o korištenim kolačićima i drugim tehnologijama, zajedno s odgovarajućim svrhama obrade, vremenima pohranjivanja kolačića, eventualno uključenim pružateljima usluga, možete pronaći dolje u našem pregledu kolačića.

U okviru uporabe tehnički nužnih kolačića i sličnih nužnih tehnologija za obradu korisničkih podataka ovisno o utvrđenoj svrsi obrađuju se posebno sljedeće kategorije osobnih podataka:

-Unosi korisnika, kako bi se sačuvali unosi koji se odnose na više pod-stranica (npr. pohranjivanje Vaše privole vezane uz kolačiće);

-Događaje relevantne sa sigurnosnog aspekta (npr. prepoznavanje unos asa ciljom prijevare);

Pravna osnova za uporabu tehnički nužnih kolačića je čl. 6. st. 1. točke f) Opće uredbe o zaštiti podataka, budući da imamo legitimni interes za obradom Vaših podataka radi poboljšanja ponude naših trgovina te čl. 100. st. 4. Zakona o elektroničkim komunikacijama, budući da su tehnički nužni kolačići potrebni za korištenje naše internetske stranice.

Pregled kolačića po gledajte  ovdje.

Primatelji / kategorije primatelja:

U okviru obrade podataka putem kolačića i sličnih tehnologija za obradu korisničkih podataka surađujemo sa specijaliziranim pružateljima usluga, posebice iz područja provođenja anketa među kupcima. Takvi pružatelji usluga obrađuju Vaše podatke sukladno našem nalogu kao izvršitelji obrade, pažljivo su izabrani i ugovorno su obvezani sukladno čl. 28. Opće uredbe o zaštiti podataka. Svi pružatelji usluga koji su navedeni pod našim odredbama o kolačićima su izvršitelji obrade.

Vrijeme pohranjivanja / kriteriji za određivanje vremena pohranjivanja:

Vrijeme pohranjivanja kolačića možete pronaći u našim odredbama o kolačićima.

3. Ispunjavanje upitnika o zadovoljstvu kupovinom

Svrha obrade podataka / pravna osnova:

U okviru Vašeg sudjelovanja u anketi o zadovoljstvu kupaca prikupljamo podatke o Vašem subjektivnom doživljaju kupovine. Svrha je kontinuirano poboljšanje Vašeg doživljaja kupovine u našim trgovinama.

Podatak o Vašem broju računa tražimo kako bismo osigurali da je za svaku kupovinu samo jednom ispunjena anketa o zadovoljstvu kupaca. Na temelju Vašeg broja računa nije moguće izvući zaključak o Vašem identitetu, čak niti u slučaju plaćanja bankovnom karticom.

Pravna osnova za obradu podataka je čl. 6. st. 1. točka f) Opće uredbe o zaštiti podataka. Naš i istodobno Vaš legitimni interes leži u poboljšanju Vašeg doživljaja kupovine u našim trgovinama.

Primatelji / kategorije primatelja:

U okviru obrade podataka surađujemo sa specijaliziranim pružateljima usluga, posebice iz područja provođenja anketa među kupcima. Takvi pružatelji usluga obrađuju Vaše podatke sukladno našem nalogu kao izvršitelji obrade, pažljivo su izabrani i ugovorno su obvezani sukladno čl. 28. Opće uredbe o zaštiti podataka. Svi pružatelji usluga koji su navedeni pod našim odredbama o kolačićima su izvršitelji obrade.

Vrijeme pohranjivanja / kriteriji za određivanje vremena pohranjivanja:

Vaši osobni podaci bit će izbrisani ili anonimizirani najkasnije 90 dana nakon davanja konačnog odgovora.

Vrijeme pohranjivanja navedenih rezultata ankete iznosi 12 mjeseci. Nakon proteka navedenog roka se svi osobni podaci objedinjuju u jedno jedinstveno izvješće koje se odnosi na početak pojedinog mjeseca u kojem je provedena anketa, tako da na taj način više nije moguće dovođenje u vezu podataka o vremenu kupnje i osobnih podataka iz ankete.

4. Uspostavljanje kontakta s našom Službom za kupce

Svrha obrade podataka / pravna osnova:

Ukoliko u okviru ankete navedete Vaše ime i prezime, e-mail adresu ili telefonski broj za kontakt, utoliko navedene osobne podatke, kao i Vašu ocjenu kupovine, obrađujemo isključivo sa svrhom uspostavljanja kontakta te u svrhu obrade Vaših povratnih informacija i prijedloga. Pravna osnova za obradu podataka je čl. 6. st. 1. točka f) Opće uredbe o zaštiti podataka. Naš i istodobno Vaš legitimni interes za ovu obradu podataka proizlazi iz cilja da se Vaši zahtjevi i eventualni problemi riješe kako bismo na taj način očuvali i unaprijedili Vaše zadovoljstvo kao našeg kupca.

Primatelji / kategorije primatelja:

U okviru obrade podataka angažiramo specijalizirane pružatelje usluga, posebice iz područja službe za kupce i anketa o zadovoljstvu kupaca. Naši pružatelji usluga kao izvršitelji obrade po našem nalogu obrađuju Vaše podatke. Navedene izvršitelje obrade smo pažljivo odabrali te ugovorno obvezali sukladno čl. 28. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Vrijeme pohranjivanja / kriteriji za određivanje vremena pohranjivanja:

Vaši osobni podavi se brišu najkasnije nakon 90 dana od uspostavljanja kontakta s našom Službom za kupce.

5. Nagradna igra

Svrha obrade podataka / pravna osnova:

Osobne podatke koje stavite na raspolaganje u okviru sudjelovanja u nagradnoj igri (ime i prezime i e-mail adresa, adresa, ulica, kućni broj, poštanski broj i mjesto stanovanja) se spremaju i koriste isključivo za provođenje nagradne igre. Pravnu osnovu čini čl. 6. st. 1. točka b) Opće uredbe o zaštiti podataka.

Primatelji / kategorije primatelja:

Vaši podaci se prosljeđuju trećima samo u slučaju da je navedeno potrebno radi provođenja nagradne igre (npr. slanje nagrade posredstvom trećih osoba).

Vrijeme pohranjivanja / kriteriji za određivanje vremena pohranjivanja:

Nakon završetka nagradne igre i objave pobjednika se brišu osobni podaci sudionika nagradne igre. Podaci dobitnika koji su osvojili pojedinu nagradu, a u slučaju da je nagrada kakva stvar, čuvaju se sukladno primjenjivim zakonskim odredbama prema kojima dobitnici mogu ostvarivati svoje pravo s naslova nedostatka stvari, kao što je popravak ili zamjena neispravne stvari.

6. Prijenos podataka u treće zemlje

Ukoliko prenosimo podatke primateljima u tzv. „trećim zemljama“ (koje imaju sjedište izvan Europskog gospodarskog prostora), utoliko to proizlazi iz odredbi o primateljima / kategorijama primatelja u okviru opisa pojedine obrade podataka. Za određene tzv. „treće zemlje“ je Europska komisija donijela odluku tzv. odluke o primjerenosti kojom je potvrdila postojanje standarda zaštite osobnih podataka, koji je usporediv sa razinom zaštite osobnih podataka u Europskom gospodarskom prostoru. Popis takvih zemalja možete pronaći na sljedećem linku: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html. U slučaju da u nekoj zemlji ne postoji usporedivi standard zaštite osobnih podataka, obratit ćemo posebnu pažnju na to da je zaštita podataka osigurana primjenom drugih mjera. Navedeno je primjerice moguće primjenom obvezujućih korporativnih pravila, standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije za zaštitu osobnih podataka, certifikatima ili priznatim kodeksima postupanja. Molim obratite se našem Službeniku za zaštitu podataka (točka 8.), ako želite dobiti više informacija na ovu temu.

7. Prava ispitanika

Prema čl. 15. st. 1. Opće uredbe o zaštiti podataka imate pravo na nenaplatnu obavijest o Vašim spremljenim osobnim podacima.

Osim toga imate pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka (čl. 16. Opće uredbe o zaštiti podataka), pravo na brisanje (čl. 17. Opće uredbe o zaštiti podataka) i na ograničenje obrade (čl. 18. Opće uredbe o zaštiti podataka).

Ukoliko se obrada podataka temelji na čl. 6. st. 1. točka f) Opće uredbe o zaštiti podataka, utoliko prema čl. 21. Opće uredbe o zaštiti podataka imate pravo prigovora. Ako prigovorite nekoj obradi podataka, ona se neće provoditi ubuduće, osim ako voditelj obrade dokaže da postoji poseban obvezan razlog za provođenje daljnje obrade, a koji razlog nadilazi interese ispitanika koji je prigovorio obradi osobnih podataka.

Ukoliko se obrada podataka temelji na Vašoj privoli, sukladno čl. 6. st. 1. točka a) Opće uredbe o zaštiti podataka, utoliko imate pravo svoju privolu povući u svako doba s budućim učinkom, bez da navedeno utječe na zakonitost obrade podataka prije Vašeg povlačenja privole.

Rado se u gore navedenim slučajevima, kao i u slučaju pitanja ili pritužbi možete pisanim putem ili putem e-maila obratiti našem Službeniku za zaštitu podataka.

Pored navedenog, imate pravo prigovora nadležnom tijelu, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

8. Daljnja pitanja

U slučaju daljnjih pitanja o prikupljanju, obradi i korištenju Vaših osobnih podataka, možete se obratiti našem Službeniku za zaštitu podataka.

LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d.
N.r.: Službenik za zaštitu podataka
Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53
10410 Velika Gorica
zastita_podataka@lidl.hr

Istraživanje zadovoljstva kupaca - Ocjenjivanje Službe za kupce

Prijava i sudjelovanje u anketi o zadovoljstvu sa Službom za kupce

1. Provedba ankete o zadovoljstvu kupaca sa Službom za kupce

Svrha obrade / pravna osnova:

U okviru obrade Vaših upita od strane Službe za kupce, dobit ćete priliku sudjelovati u anketi o zadovoljstvu sa obradom Vašeg upita od strane Službe za kupce. Ako želite sudjelovati u anketi putem telefona, na kraju razgovora možete dati svoju privolu. Ako želite sudjelovati putem e-maila, nakon obrade ćemo Vam poslati upitnik na e-mail adresu koju ste naveli. Cilj ove anonimne ankete o ispitivanju zadovoljstva naših kupaca je, između ostalog, poboljšati naše usluge.

Pravna osnova za obradu Vaše e-mail adrese u sklopu provođenja ankete je Vaša privola u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom a) Opće uredbe o zaštiti podataka. Svoju privolu možete povući u bilo kojem trenutku s budućim učinkom.

Primatelji / kategorije primatelja:

Iznimno je moguće da dođe do prosljeđivanja podataka našim izvršiteljima obrade. Navedeni izvršitelji obrade su pažljivo odabrani, dodatno ih kontroliramo te su ugovorno obvezani sukladno čl. 28. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Vrijeme pohranjivanja podataka / kriteriji za određivanje vremena pohranjivanja:

Rezultati ankete se obrađuju u anonimnom obliku. Podaci o adresi elektroničke pošte ili o telefonskom broju se ne spremaju.

2. Sudjelovanje u anketi putem linka

Svrha obrade podataka / pravna osnova:

Prilikom sudjelovanja u anketi putem linka za provođenje ankete, Vaš preglednik na uređaju automatski i bez Vašeg djelovanja šalje sljedeće podatke o:

 • IP-adresi uređaja,
 • datumu i vremenu pristupa,
 • nazivu i URL-u datoteke kojoj ste pristupili,
 • web stranici / aplikaciji, s koje ste pristupili (referrer-URL),
 • upotrijebljenom pregledniku i po potrebi operativnom sustavu računala te
 • imenu Vašeg ISP-a

na server naše internetske stranice i privremeno sprema navedene podatke u tzv. sistemske zapise u sljedeće svrhe:

 • osiguravanje nesmetanog uspostavljanja veze,
 • osiguravanje ugodnog korištenja naše internetske stranice / aplikacije,
 • sprečavanja pokušaja zlouporabe
 • procjena sigurnosti i stabilnosti sustava

Pravnu osnovu za obradu podataka o IP-adresi čini čl. 6. st. 1. točka f) Opće uredbe o zaštiti podataka. Naš legitimni interes proizlazi iz gore navedenih svrha obrade podataka.

Primatelji/ kategorije primatelja:

U okviru provođenja ankete surađujemo sa specijaliziranim izvršiteljima obrade, posebice iz područja službe za kupce. Takvi pružatelji usluga obrađuju Vaše podatke sukladno našem nalogu kao izvršitelji obrade, pažljivo su izabrani i ugovorno su obvezani sukladno čl. 28. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Vrijeme pohranjivanja podataka/ kriteriji za određivanje vremena pohranjivanja:

Podaci se pohranjuju na rok od sedam dana te se zatim automatski brišu.

3. Uporaba kolačića i sličnih tehnologija za obradu korisničkih podataka

Prilikom provođenja ankete o zadovoljstvu kupaca sa Službom za kupce koristimo tzv. kolačiće i slične tehnologije na svim (sub) domenama na: https://lidleu.my.site.com/LidlSurvey/s/

Kolačići su male tekstualne datoteke koje se pohranjuju na Vaš uređaj (laptop, tablet, smartphone ili slično) prilikom posjeta našoj internetskoj stranici. Kolačići ne uzrokuju štetu na Vašem uređaju, ne sadrže viruse, trojanskog konja ili drugi štetan software. U kolačiće se pohranjuju informacije koje su povezane s korištenim uređajem. Navedeno ne znači da na temelju toga možemo utvrditi izravno Vaš identitet.

Uporaba tehnički nužnih kolačića i drugih tehnički nužnih tehnologija za obradu korisničkih podataka nam služi za provođenje anketa.

Informativni pregled o korištenim kolačićima i drugim tehnologijama, zajedno s odgovarajućim svrhama obrade, vremenima pohranjivanja kolačića, uključenim pružateljima usluga, možete pronaći niže u našem pregledu kolačića.

U okviru uporabe tehnički nužnih kolačića i sličnih nužnih tehnologija za obradu korisničkih podataka, ovisno o utvrđenoj svrsi obrađuju se posebno sljedeće kategorije podataka:

 • Unosi korisnika, kako bi se sačuvali unosi koje se odnose na više pod-stranica (npr. pohranjivanje Vaših postavki kolačića);
 • Događaje relevantne sa sigurnosnog aspekta (npr. prepoznavanje unosa sa ciljem prijevare);

Pravna osnova za uporabu tehnički nužnih kolačića je čl. 6. st. 1. točka f) Opće uredbe o zaštiti podataka. Naš legitimni interes za obradom Vaših podataka sastoji se u tome da želimo poboljšati ponude naših trgovina. Pravna osnova za uporabu navedenih kolačiće je i čl. 43. st. 4. Zakona o elektroničkim komunikacijama (tehnički nužni kolačići su potrebni za korištenje naše internetske stranice).

Primatelji / kategorije primatelja:

U okviru obrade podataka putem kolačića i sličnih tehnologija za obradu korisničkih podataka surađujemo sa specijaliziranim pružateljima usluga, posebice iz područja provođenja anketa među kupcima. Takvi pružatelji usluga obrađuju Vaše podatke sukladno našem nalogu kao izvršitelji obrade, pažljivo su izabrani te su ugovorno obvezani sukladno čl. 28. Opće uredbe o zaštiti podataka. Svi pružatelji usluga koji su u našem pregledu kolačića gore navedeni su izvršitelji obrade.

Vrijeme pohranjivanja/ kriteriji za određivanje vremena pohranjivanja:

Vrijeme pohranjivanja kolačića možete pronaći u našem pregledu kolačića.

Pregled kolačića pogledajte ovdje.

PRAVA KOJA IMATE KAO ISPITANIK

1. Pregled

Pored prava na povlačenje privole, u slučaju ispunjenja pojedinih zakonskih pretpostavki dodatno imate sljedeća prava:

 • Pravo na pristup spremljenim osobnim podacima sukladno čl. 15. Opće uredbe o zaštiti podataka;
 • Pravo na ispravak netočnih ili na dopunu nepotpunih podataka sukladno čl. 16. Opće uredbe o zaštiti podataka;
 • Pravo na brisanje spremljenih podataka sukladno čl. 17. Opće uredbe o zaštiti podataka;
 • Pravo na ograničavanje obrade Vaših podataka sukladno čl. 18. Opće uredbe o zaštiti podataka;
 • Pravo na prijenos podataka sukladno čl. 20. Opće uredbe o zaštiti podataka.

2. Pravo pristupa sukladno čl. 15. Opće uredbe o zaštiti podataka

Prema čl. 15. st. 1. Opće uredbe o zaštiti podataka imate pravo na nenaplatnu obavijest o spremljenim osobnim podacima. Navedeno obuhvaća posebno:

 • Svrhe za koje se obrađuju osobni podaci;
 • Kategorije osobnih podataka koje se obrađuju;
 • Primatelje, odnosno kategorije primatelja kojima su osobni podaci, koji se odnose na Vas, dani na raspolaganje ili se još uvijek daju na raspolaganje;
 • Predviđeno razdoblje u kojem će osobni podaci koji se odnose na Vas biti pohranjeni ili, ako to nije moguće, kriteriji korišteni za utvrđivanje tog razdoblja;
 • Pravo na ispravak ili brisanje Vaših osobnih podataka, pravo na ograničavanje obrade od voditelja obrade ili pravo na prigovor protiv obrade;
 • Pravo prigovora nadzornom tijelu;
 • Sve raspoložive informacije o izvoru podataka, ako osobni podaci nisu prikupljeni od ispitanika;
 • Postojanju automatiziranog donošenja odluka, što uključuje izradu profila iz članka 22. st. 1. i 4. Opće uredbe o zaštiti podataka te, barem u tim slučajevima, smislenim informacijama o tome o kojoj je logici riječ, kao i važnosti i predviđenim posljedicama takve obrade za ispitanika.

Ako se osobni podaci prenose u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju, imate pravo biti informirani o odgovarajućim zaštitnim mjerama u skladu s čl. 46. Opće uredbe o zaštiti podataka koje se odnose na prijenos.

3. Pravo na ispravak sukladno čl. 16. Opće uredbe o zaštiti podataka

Imate pravo bez nepotrebnog odgađanja od nas ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka koji se odnose na Vas. Uzimajući u obzir svrhe obrade, imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.

4. Pravo na brisanje sukladno čl. 17. Opće uredbe o zaštiti podataka

Imate pravo bez nepotrebnog odgađanja od nas ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na Vas odnose ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • Osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
 • Povučete privolu na kojoj se obrada temelji u skladu s čl. 6. st. 1. točkom a) ili čl. 9. st. 2. točkom a) Opće uredbe o zaštiti podataka i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu;
 • Uložite prigovor na obradu u skladu s čl. 21. st. 1. Opće uredbe o zaštiti podataka te ne postoje jači legitimni razlozi za obradu ili ste uložili prigovor na obradu u skladu s čl. 21. st. 2. Opće uredbe o zaštiti podataka;
 • Osobni podaci nezakonito su obrađeni;
 • Osobni podaci moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze;
 • Osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz čl. 8. st.1. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Ako smo osobne podatke objavili, a obvezni smo predmetne podatke brisati, poduzimamo razumne mjere, uzimajući u obzir raspoložive tehnologije i troškove provedbe, kako bi informirali treće strane koje obrađuju osobne podatke da je ispitanik zatražio da se izbrišu sve poveznice do njih ili kopije ili rekonstrukcije tih osobnih podataka.

5. Pravo na ograničenje obrade sukladno čl. 18. Opće uredbe o zaštiti podataka

Imate pravo od nas zahtijevati ograničenje obrade ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • Osporavate točnost osobnih podataka;
 • Obrada je nezakonita te se protivite brisanju te umjesto toga tražite ograničenje uporabe osobnih podataka;
 • Voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih Vi kao ispitanik tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;
 • Uložili ste prigovor na obradu temeljem čl. 21. st. 1. Opće uredbe o zaštiti podataka, a još nije utvrđeno nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade Vaše razloge.

6. Pravo na prijenos podataka sukladno čl. 20. Opće uredbe o zaštiti podataka

Imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na Vas, a koje ste nam pružili sami u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja s naše strane ako:

 • se obrada temelji na privoli sukladno čl. 6. st. 1 točka a) ili čl. 9. st. 2. točka a) Opće uredbe o zaštiti podataka ili na ugovoru u skladu s čl. 6. st. 1. točkom b) Opće uredbe o zaštiti podataka i ako se obrada provodi automatiziranim putem.

Prilikom ostvarivanja Vaših prava na prenosivost podataka, imate pravo na izravni prijenos od jednog voditelja obrade drugome ako je navedeno tehnički izvedivo.

7. Pravo prigovora temeljem čl. 20. Opće uredbe o zaštiti podataka

Pod pretpostavkama iz čl. 21. st. 1. Opće uredbe o zaštiti podataka možete prigovoriti obradi podataka na temelju svoje posebne situacije.

Navedeno općenito pravo prigovora vrijedi za sve svrhe obrade koje su opisane u ovim odredbama o zaštiti podataka, koje se temelje na čl. 6. st. 1 točke f) Opće uredbe o zaštiti podataka. Za razliku od obrade podataka za potrebe izravnog marketinga i prava da se uloži prigovor na takvu obradu, prema Općoj uredbi o zaštiti podataka obvezni smo na provedbu općenitog prigovora obradi podataka, samo ako navedete razloge koji su od velikog značenja, npr. postoji moguća opasnost za život ili zdravlje. Pored navedenog, postoji mogućnost da se obratite Agenciji za zaštitu podataka ili Službeniku za zaštitu podataka koji je imenovan kod nas.

8. Pravo prigovora nadležnom nadzornom tijelu sukladno čl. 77. Opće uredbe o zaštiti podataka

Pored navedenog, imate pravo prigovora nadležnom tijelu odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

9. Ostvarivanje Vaših prava

Kod pitanja u vezi naše internetske stranice ili radi ostvarivanja prava u vezi obrade Vaših podataka (prava ispitanika), možete se obratiti našoj službi za kupce na služba za kupac@lidl.hr odnosno Službeniku za zaštitu podataka na zastita_podataka@lidl.hr.